Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Για να προστατευτώ μου επιτέθηκα.
                             Τι δίκαιος συμβιβασμός η αυτοεπίθεση!