Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

πυροσβέστης

Κύμα μαγνητικό στα πόδια φτάνει
με μια ποδιά στα χέρια ολόγυρα και στην άκρια τα δάχτυλα·

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

δίλημμα

φέρε το κεφάλι σου
κρατάω μαχαίρι και ψαλίδι
ποιο θέλεις απ' τα δύο
διάλεξε