Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

φωτογραφία

Συγγνώμη σε μένα;

Σε σένα να λες που πίστεψες στα πίξελ μιας τετράγωνης αφαιρετικής εξουσίας.