Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

τέτοια θλίψη στα τραγούδια

Θα 'ν' από τύχη
να γλιστρήσει το απόγευμα
στου περιθώριου το δίχτυ
Να μη σου τύχει
τέτοια θλίψη

το απόγευμα
Δεν πιάστηκα,
χαλάστηκα
που πια δε σου 'χω λείψει

Κι αν αποτύχει
να ζητήσει εξιτήριο
να σκάψει η καρδιά στα τείχη
Να μη σου τύχει
τέτοια πλήξη
στο εξιτήριο
Κι αν άργησα,
ναυάγησα
πριν να 'χω καταλήξει

Κι αν σου τύχει
να σου κλέψουν χάδια 
οι στίχοι
θα 'ναι τύχη 
Όποιοι γεύονται σκοτάδια
απ' την ούγια
τέτοια θλίψη στα τραγούδια
μη σου τύχει

Θα 'ν' από τύχη
να περάσει τα εμπόδια
όσο κι αν θέλει να επιτύχει
Να μη σου τύχει
τέτοια θλίψη

στα εμπόδια
που μ' άφησε

κι αν άρχισε
τρέχει να πιάσει ύψη

Κι αν σου τύχει
να σου κλέψουν χάδια οι στίχοι
θα 'ναι τύχη 
Όποιοι γεύονται σκοτάδια
απ' την ούγια
τέτοια θλίψη στα τραγούδια
μη σου τύχει 

Θα 'ν' από τύχη
που λαχτάρησα τον κόμπο 
να λυθεί
Να μη σου τύχει
να σου γυρέψει χρόνο η τύχη
δε θ' αποτύχει

Θεσσαλονίκη / Κουφάλια 09.03.2017