Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ψ΄

το σώμα μου το άγυμνο
σε δώδεκα στροφές γυρμένο
ημερολόγιο σκαφτό
στου τοίχου το καρφί

από τα μικρά της αλφαβήτου
φλεβάρης `15