Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

οι κατακτητές

Και γράμμα - γράμμα έφτανε
στην άκρη της πλευράς
όλα τα γράμματα μια συλλογή
για να θυμάμαι

γενάρης του ΄16