Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

τσαλακωμένη στεριά

ο ουρανός δε φτάνει
εκείνον που 'χει νικηθεί

20 Οκτωβρίου '10