Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

η μεσοτοιχία

Για να φιλέψεις τους Πιλάτες
έχτισε ο χρόνος μια μεσοτοιχία
Απ´ τη μεριά μας οι εργάτες
κι απ´ τη γωνιά τους στέρεο ηχεία