Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

κατά τον δαίμονα

Αν πιστεύαμε σε εαυτό
θα πιστεύαμε Θεό
Κι αν πιστεύαμε Θεό
θα είχαμε θνητό

Κι από θνητό Θεό,
κι από Θεό Εαυτό
Κατά τον δαίμονα εν εξελίξει εαυτού
[τυφλό]

21 Νοέμβριος 2017