Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Να ‘ρθεις

Να ‘ρθεις
να δοκιμάσω αν μπορείς
ακόμα να αισθανθείς
Να ‘ρθεις
στο σπίτι μιας ανάλογης
για σένα εκδοχής

Να ‘ρθεις που σου χρωστάω απογεύματα
Στου δείπνου μου του μυστικού, τα γεύματα

Να ‘ρθεις εκεί που με περίμενες
Να ‘ρθεις να διώξω τα προσχήματα
και μιας δυστυχισμένης πληρωμής
Χωρίς παιδιάστικες αποσκευές
νωρίς έχοντας νέα σχήματα
στις κόρες των ματιών της διαδρομής

Να ‘ρθεις
να δοκιμάσω αν μπορείς
ακόμα να αισθανθείς
Να ‘ρθεις
στο σπίτι μιας απρόσμενης
για σένα αλλαγής

Να ‘ρθεις να σου κεράσω τα χαράματα
που φτιάχτηκαν στον ουρανό απ’ τα ράμματα

Να ‘ρθεις εκεί που με περίμενες
εκεί που την καρδιά σου ικέτευα
τη νύχτα την οποία απέφευγα
Χωρίς παιδιάστικες αποσκευές
εκεί ζητώντας άλλες φυλακές
που ώθησαν τις συμπεριφορές

Να ‘ρθεις
να δοκιμάσεις τι μπορείς
για μένα να αισθανθείς
Να ‘ρθεις…

29.04.2010