Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

μεσοτοιχία

να βγάλω το καρφί απ' την τρύπα
να δω τη διπλανή ζωή μου