Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

δεκατέσσερα

Γίναμε μαργαρίτες, αντί να τις πιούμε.