Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

γραβάτα

κάθε λαιμός και κόμπος
στο σώμα μου ο δείκτης του φαλλού