Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

γυμνές δεξιώσεις

Στις γυμνές δεξιώσεις
θα χωράω σ' ένα ψέμα
που στο δέρμα θα εξισώνει
τη λανθασμένη πλευρά

Στις γυμνές δεξιώσεις
θα φοράω ένα βλέμμα
που στη νύχτα θ' ανυψώνει
την πεινασμένη καρδιά

Στις γυμνές δεξιώσεις
θα περνάω από φίλους
καθώς τα νέα θα πίνουν
σε παγωμένα νερά

Στις γυμνές δεξιώσεις
θα εμψυχώνουν τους θρύλους
κι από τα κάδρα θα ξύνουν
τη ξεφτισμένη λαδιά