Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

δίλημμα

φέρε το κεφάλι σου
κρατάω μαχαίρι και ψαλίδι
ποιο θέλεις απ' τα δύο
διάλεξε