Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

τα παιδιά

μα τι αλλόκοτα παιδιά
υποταγμένα και γυμνά
πόσα απ' αυτά στη γειτονιά
θα βρουν ακόμη μια θηλιά
για μένα

31 γενάρη του '11