Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

το σύνορο

Το σύνορο του ανθρώπου,
το εγώ του.
Δεν κοίταζε πιο πέρα απ΄τ' όριο του.
Πάντοτε έτρεμε μες στο εγώ του
το σύνορο του ανθρώπου,
το εγώ του.

από τον κύκλο στίχων: «Οι Πιστοί»,
Αύγουστος ΄15