Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

βολ_1_σάμμερ

Όσοι αναγνωρίζουν το καλοκαίρι,
συμπονούν και τη μελαγχολία του.